Kolposkopia

                                                  K O L P O S K O P I A

    To jedno z niezbędnych badań diagnostyki schorzeń szyjki macicy i obszaru urogenitalnego. Odgrywa istotną rolę w profilaktyce schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem prewencji stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy.

    Stosuje się ją od niemal 100 lat. Na badaniu kolposkopowym oparty jest histopatologiczny „złoty standard” rozpoznawania zmian śródnabłonkowych dużego stopnia/HSIL/ i raka szyjki macicy/ w technice biopsji celowanej/. Pozwala adekwatnie opisywać zmiany kolposkopowe jako wskaźniki ryzyka ww  schorzeń. Umożliwia uwidocznić zmiany nabłonka śluzówki szyjki macicy, pochwy i obszaru urogenitalnego, których nie widać „gołym okiem” w trakcie typowego badania ginekologicznego. Dotyczy to również nabłonka skóry tych obszarów ciała.
Jest bardzo ważnym elementem diagnostycznym w prewencji wtórnej/badania przesiewowe/ stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy.  Kwalifikuje do pogłębionej diagnostyki –biopsja celowana- uzyskując materiał tkankowy do badania histopatologicznego/jw./                              

      Aby badanie to było wiarygodne i poprawnie wykonane winno opierać się na rekomendacjach Międzynarodowej Federacji Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii /IFCPC/ i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patoplogii Szyjki macicy, które zawarte są w kompleksowym projekcie nowych polskich wytycznych prewencji wtórnej raka szyjki macicy w ramach projektu  POLOCAL 2020.   Projekt ten zawiera nowatorską, obowiązującą w świecie aktualną doktrynę badań skriningowych prewencji wtórnej raka szyjki macicy  opartą na HPV-zależnym modelu z zastosowaniem cytologii płynnej /LBC-zastępuje dotychczas stosowana cytologię klasyczna/CC/. Powinno być wykonywane przez wyszkolonych specjalistów z  certyfikowanymi uprawnieniami potwierdzającymi wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

   Kolposkopia to niebolesne, bezpieczne badanie, które może być wykonywane również w ciąży.

       Polega na uwidocznieniu szyjki macicy i ścian pochwy we wziernikach/tak samo jak w rutynowym badaniu ginekologicznym/ i wizualne badanie za pomocą kolposkopu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania. To specjalistyczny mikroskop powiększający obraz kilkadziesiąt razy. Sporządza się  dokumentacje fotograficzną wraz z opisem badania, wnioskami i wytycznymi co do dalszego postępowania. Stanowi wiarygodny dokument medyczny.

W swojej praktyce specjalistycznęj wykonuję to badanie w oparciu o uzyskany wcześniej Europejski Certyfikat  oraz aktualny/2020r./  Certyfikat  Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy zgodny z Projektem Kolposkopia 2020  z tytułem. Ceryfikowany Kolposkopista PTKiPSM.

Realizuje również projekt profilaktyki Raka Szyjki Macicy wg rekomendacji Poolskich i Zagranicznych Towarzystw Specjalistycznych wg HPV-zależnego modelu z zastosowaniem cytologii na podłożu płynnym/LBC/-więcej na ten temat w zakładce Cytologia .